16 April 2019

2019年上半年家协基金及其他收费 Kutipan Bayaran Sumbangan PIBG dan Lain-lain 2019

这是我们沙一的家协收费:
1. 家协的收费是乐捐性的,是为了让我们沙一的孩子们能在更舒适、更安全下学习。
2. 若家长们面对经济上的问题,而无法缴交家协各项收费,欢迎家长们前来学校和家协主席或理事们协商的。
谢谢。
家协主席 黄达强
Tentang bayaran PIBG SB1:
1.Pihak PIBG adalah menggalakkan membuat bayaran tanpa paksaan.
2.Jika ibu bapa menghadapi masalah kewangan boleh datang ke sekolah berunding dengan PIBG sekolah untuk mengatasi masalah tersebut.
Terima kasih.
Pengerusi PIBG
Wong Taik Keong