11 September 2013

沙一光荣:MSS Selangor Pertandingan Acara Latihan Berkumpulan Gala ke-2