26 June 2013

6月27日照常上课通告 Persekolahan dijalankan seperti biasa pada 27Jun