17 January 2011

2011春节假期和补课日期

致:学生家长/ 监护人先生/女士                                                             10-1-2011
 春节假期和补课日期
谨此通知,本校接获教育局指示,为了让师生欢庆春节,须在以下日期补课。有关详情如下:
Kementerian Pelajaran Malaysia  bersetuju untuk memberi kebenaran kepada sekolah-sekolah yang memohon untuk mengambil Cuti Peristiwa dan Cuti Berganti untuk menyambut Tahun Baru Cina. Butir–butir seperti berikut::
日期 Tarikh
星期Hari
假期Jenis Cuti
补课日Tarikh Ganti
31-1-2011
星期一 Isnin
补假 Cuti Berganti
22-1-2011 (星期六)
1-2-2011
星期二 Selasa
补假 Cuti Berganti
19-2-2011 (星期六)
2-2-2011
星期三 Rabu
特假 Cuti Peristiwa
无须补课
Tidak perlu ganti
3-4/2-2011
星期四和星期五
春节Tahun Baru Cina 
公共假期Cuti am
7-2-2011
星期一  Isnin
回校上课
Kembali ke sekolah

---------------------
谢谢 Sekian, terima kasih
校长黄稳全敬启 Ng Boon Chuan (G.B.)