17 January 2011

2011春节假期和补课日期

致:学生家长/ 监护人先生/女士                                                             10-1-2011
 春节假期和补课日期
谨此通知,本校接获教育局指示,为了让师生欢庆春节,须在以下日期补课。有关详情如下:
Kementerian Pelajaran Malaysia  bersetuju untuk memberi kebenaran kepada sekolah-sekolah yang memohon untuk mengambil Cuti Peristiwa dan Cuti Berganti untuk menyambut Tahun Baru Cina. Butir–butir seperti berikut::
日期 Tarikh
星期Hari
假期Jenis Cuti
补课日Tarikh Ganti
31-1-2011
星期一 Isnin
补假 Cuti Berganti
22-1-2011 (星期六)
1-2-2011
星期二 Selasa
补假 Cuti Berganti
19-2-2011 (星期六)
2-2-2011
星期三 Rabu
特假 Cuti Peristiwa
无须补课
Tidak perlu ganti
3-4/2-2011
星期四和星期五
春节Tahun Baru Cina 
公共假期Cuti am
7-2-2011
星期一  Isnin
回校上课
Kembali ke sekolah

---------------------
谢谢 Sekian, terima kasih
校长黄稳全敬启 Ng Boon Chuan (G.B.)

2011年下午补习班 / 课外活动


致 : 学生家长 / 学生监护人 先生/女士                                                 1012011
2011年下午补习班 / 课外活动 (kelas tambahan petang 2011 /  ko-kurikulum murid
谨此通知,本校家教协会主办的下午补习班和教育局规定的课外活动将在 2412011
(星期一)开课。有关详情如下:
Kelas tambahan petang dan ko-kurikulum akan bermula pada 25/1/11seperti berikut :

时间
星期一
星期二
星期三
星期四
星期五
masa
Isnin
Selasa
Rabu
Khamis
Jumaat
1.35--2.35pm
56年级补习
4年级补习2.35--3.35pm
5年级补习
4年级课外活动6年级课外活动
1.05--2.05pm


56年级补习
4年级补习
56年级补习
2.05p--3.05pm


5年级课外活动
4年级补习
56年级补习

补习收费yuran
五、六年级每月RM 28.00  , 四年级每月RM 20.00  
TH 5 & 6 : RM 28.00,       TH  4 : RM 20.00

谢谢 Sekian, terima kasih

校长黄稳全  Ng Boon Chuan (G.B.)
家教协会主席练贵祥谨启(Pengerusi PIBG Lin Kwee Siong)

05 January 2011

2011年度校历与公共假期 Penggal Persekolahan Dan Hari Kelepasan Am Tahun 20112011年课外活动时间表(第二学期)KALENDER KO-KU TAHUN 2011(SEMESTER 2)

KALENDER KO-KU TAHUN 2011
SJK(C) SERDANG BARU 1
(Semester 2)
Tarikh
Masa
Tahun
Kumpulan
Catatan
13/6/11(Isnin)
14/6/11(Selasa)
15/6/11(Rabu)
2:30-3:30
2:30-3:30
2:00-3:00
6
4
5

A(Unit Beruniform)


20/6/11(Isnin)
21/6/11(Selasa)
22/6/11(Rabu)
1:30-3:30
1:30-3:30
1:00-3:00
6
4
5
B(Persatuan)
&
C(Sukan+Permainan)

27/6/11(Isnin)
28/6/11(Selasa)
29/6/11(Rabu)
2:30-3:30
2:30-3:30
2:00-3:00
6
4
5

A(Unit Beruniform)


4/7/11(Isnin)
5/7/11(Selasa)
6/7/11(Rabu)
1:30-3:30
1:30-3:30
1:00-3:00
6
4
5
B(Persatuan)
&
C(Sukan+Permainan)

11/7/11(Isnin)
12/7/11(Selasa)
13/7/11(Rabu)
2:30-3:30
2:30-3:30
2:00-3:00
6
4
5

A(Unit Beruniform)


18/7/11(Isnin)
19/7/11(Selasa)
20/7/11(Rabu)
1:30-3:30
1:30-3:30
1:00-3:00
6
4
5
B(Persatuan)
&
C(Sukan+Permainan)

25/7/11(Isnin)
26/7/11(Selasa)
27/7/11(Rabu)
2:30-3:30
2:30-3:30
2:00-3:00
6
4
5

A(Unit Beruniform)


1/8/11(Isnin)
2/8/11(Selasa)
3/8/11(Rabu)
1:30-3:30
1:30-3:30
1:00-3:00
6
4
5
B(Persatuan)
&
C(Sukan+Permainan)

8/8/11(Isnin)
9/8/11(Selasa)
10/8/11(Rabu)
2:30-3:30
2:30-3:30
2:00-3:00
6
4
5

A(Unit Beruniform)


15/8/11(Isnin)
16/8/11(Selasa)
17/8/11(Rabu)
1:30-3:30
1:30-3:30
1:00-3:00
6
4
5
B(Persatuan)
&
C(Sukan+Permainan)
*17/8 cuti hari Nuzul Al-Quran
22/8/11(Isnin)
23/8/11(Selasa)
24/8/11(Rabu)
2:30-3:30
2:30-3:30
2:00-3:00
6
4
5

A(Unit Beruniform)


5/9/11(Isnin)
6/9/11(Selasa)
7/9/11(Rabu)
1:30-3:30
1:30-3:30
1:00-3:00
6
4
5
B(Persatuan)
&
C(Sukan+Permainan)
*31/8 Hari Kemerdekaan
12/9/11(Isnin)
13/9/11(Selasa)
14/9/11(Rabu)
2:30-3:30
2:30-3:30
2:00-3:00
6
4
5

A(Unit Beruniform)


19/9/11(Isnin)
20/9/11(Selasa)
21/9/11(Rabu)
1:30-3:30
1:30-3:30
1:00-3:00
6
4
5
B(Persatuan)
&
C(Sukan+Permainan)

26/9/11(Isnin)
27/9/11(Selasa)
28/9/11(Rabu)
2:30-3:30
2:30-3:30
2:00-3:00
6
4
5

A(Unit Beruniform)


3/10/11(Isnin)
4/10/11(Selasa)
5/10/11(Rabu)
1:30-3:30
1:30-3:30
1:00-3:00
6
4
5
B(Persatuan)
&
C(Sukan+Permainan)

10/10/11(Isnin)
11/10/11(Selasa)
12/10/11(Rabu)
2:30-3:30
2:30-3:30
2:00-3:00
6
4
5

A(Unit Beruniform)


17/10/11(Isnin)
18/10/11(Selasa)
19/10/11(Rabu)
1:30-3:30
1:30-3:30
1:00-3:00
6
4
5
B(Persatuan)
&
C(Sukan+Permainan)

24/10/11(Isnin)
25/10/11(Selasa)
26/10/11(Rabu)
2:30-3:30
2:30-3:30
2:00-3:00
6
4
5

A(Unit Beruniform)

* 26/10 cuti hari Deepavali