21 May 2010

2010年各州公共假期列表

沙一使命

沙一宏愿

沙一目标

学校是培养人才的地方,教学工作是学校的中心工作。学校教育质量提高,学生学好了,才能取信于社会,取信于家长,因此要明确本校教学目标,然后计划,并全面贯彻。

愿望一:提高学生质与量的学术水准
1.1 循序渐进的教导学生
1.2 面向全体,偏向差生
1.3 早起步,早到达
愿望二:树立良好校风、培养勤学、爱校、有纪律精神
愿望三:培养学生阅读兴趣,以增加课外活动
愿望四:鼓励学生参与课外活动以增强体质,促进健康,并为校增添荣誉。

使命:“爱心是根,育人为本”


Matlamat SJK (C) Serdang Baru 1

Sekolah adalah satu institusi di mana insan yang berbakat dipupuk.

Tugas pengajaran dan pembelajaran adalah tugas sekolah. Mutu pendidikan sekolah dipertingkatkan dan murid belajar dengan berkesan. Semua ini dapat memperkukuhkan kepercayaan dan keyakinan ibubapa dan masyarakat terhadap sekolah. Oleh itu, matlamat sekolah haruslah terlebih dahulu ditentusahkan, kemudian dilaksanakan dengan menyeluruh.

Visi:
1.    Meningkatkan prestasi akademik dari segi kuantiti dan kualiti.
    Mendidik kanak-kanak dengan sistematik.
        Memberi perhatian kepada semua murid, sementara mengambil berat terhadap murid yang lembab.
   Mulai cepat, capai cepat

2.   Memperbaiki budaya sekolah.
    Memupuk semangat ketekunan, mencintai sekolah dan berdisiplin.

3.   Memupuk minat membaca kanak-kanak untuk menambah pengetahuan.

4. Menggalakkan murid menyertai aktiviti-aktiviti kokurikulum untuk menguatkan badan dan kesihatan dan juga menambahkan penghormatan sekolah.

Misi: “Sikap penyayang adalah teras,
Mendidik insan adalah dasar” 

行政结构

沙一地图

沙一简史