UPSR科学被延后的过渡期更换课室 Peperiksaan UPSR ditundakan dan penukaran kelas sementara

由于UPSR科学考卷被延后,UPSR考场的桌椅都不能被移动,所以明天有些上课班级将受到更动。


沙一新闻:沙一环保日

摘自《慈济世界》


2015年一年级新生入学事务 Kemasukan murid Tahun 1 pada Tahun 2015

为了方便大家处理一年级新生入学事务,可以通过网页下载文件。

Untuk mempermudahkan proses kemasukan murid Tahun 1 pada Tahun 2015, bolehlah memuat turun dokumen melalui laman web ini.  


这是2015 年新生入学证实手续通告。
Ini ialah notis Pengesahan Penempatan Murid-murid Tahun 1 Kemasukan Tahun 2015.